Γνωρίστε τον Ιατρό

Βιογραφικό

Κύρια δραστηριότητα του Πνευμονολόγου – Φυματιολόγου Νικόλαου Δ. Μανωλάκογλου από το 2008, η παροχή ειδικής φροντίδας σε ασθενείς που πάσχουν από νοσήματα του αναπνευστικού συστήματος, στο ιατρείο του στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης.

Παράλληλα εργάζεται στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) του Ιατρικού Διαβαλκανικού Κέντρου όπου αντιμετωπίζονται βαρέως πάσχοντες ασθενείς από παθολογικά ή/και χειρουργικά αίτια, μετά από αντίστοιχη πενταετή προϋπηρεσία στην ΜΕΘ της Γενικής Κλινικής Θεσσαλονίκης.

Διαθέτει τον τίτλο ιατρικής ειδικότητας Πνευμονολογίας-Φυματιολογίας από το 2006, χρονιά που ολοκλήρωσε την πενταετή εκπαίδευση του στην Επεμβατική Πνευμονολογία (Μονάδα Αναπνευστικής Ανεπάρκειας & Εντατικής Θεραπείας, Βρογχοσκόπηση, Ιατρείο Άσθματος, Ιατρείο Διάμεσων Νοσημάτων, Ιατρείο Ανοσολογίας, Μονάδα Αναπνευστικών Λοιμώξεων, Ιατρείο Ύπνου, Ιατρείο Διακοπής Καπνίσματος) στο Νοσοκομείο Γ. Παπανικολάου Θεσσαλονίκης.

Προηγουμένως εργάστηκε ως αγροτικός ιατρός στην κοινότητα Σιταγρών του Νομού Δράμας για την εκπλήρωση της Υπηρεσίας Υπαίθρου για 18 μήνες, άμεσα μετά την απόκτηση του πτυχίου Ιατρικής σχολής από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης τον Ιούλιο του 1997. Εκεί ξεκίνησε τις σπουδές του το 1991.

Εκπαίδευση & εξειδίκευση

Εκπαίδευση και εξειδίκευση στην Πνευμονολογία – Φυματολογία και στην Επεμβατική Πνευμονολογία (Βρογχοσκόπηση) . Πλήρης εκπαίδευση στην Εντατικολογία (προεγχειρητικός – μετεγχειρητικός έλεγχος ασθενή, καταστολή, διασωλήνωση, διαδικασία αποδέσμευσης από μηχανικό αερισμό, αντιμετώπιση βαρέως πάσχοντα ασθενή, αντιμετώπιση λοιμώξεων της κοινότητας και ενδονοσοκομειακών). Πιστοποιημένος ιατρός για λειτουργεία ιατρείου διακοπής καπνίσματος

Διακρίσεις - Επιστημονικό έργο

1ο βραβείο και χρηματικό έπαθλο από το προεδρείο του συνεδρίου Διαβητολογικής Εταιρείας Βόρειας Ελλάδας, Θεσσαλονίκη 1998, Ελλάδα, με θέμα «Επιπολασμός περιφερικής διαβητικής νευροπάθειας διαβητικών ασθενών τύπου 2 ηλικίας 30 – 90 ετών».
Σειρά ανακοινώσεων σε εγχώρια και διεθνή συνέδρια και περιοδικά. (link για το αρχείο εργασίες).

Είναι Μέλος των Επιστημονικών Εταιρειών:

  • Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης.
  • Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρίας.
  • Ευρωπαϊκής Πνευμονολογικής Εταιρίας (European Respiratory Society, ERS).
  • Πάρεδρο μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Εντατικής Θεραπείας.
  • Επίτιμο μέλος των Ιατρών Χωρίς Σύνορα

Επιπολασμός περιφερικής διαβητικής νευροπάθειας διαβητικών ασθενών τύπου 2 ηλικίας 30 – 90 ετών

Διαβητολογικής Εταιρείας Βόρειας Ελλάδας, Θεσσαλονίκη 1998

Ακροαστικός έλεγχος των εξωκράνιων αρτηριών σε διαβητικούς ασθενείς τύπου 2 και αξιολόγηση των ανιχνευθέντων φυσημάτων με τη μέθοδο Triplex

Διαβητολογικής Εταιρείας Βόρειας Ελλάδας, Θεσσαλονίκη 1999

Ευρήματα από τις ακροαστικά προσπελάσιμες αρτηρίες, διαβητικών τύπου 2 και συνύπαρξη αγγειακής προσβολής εγκεφάλου, καρδιάς και μειωμένου σφυροβραχιόνιου δείκτη

Διαβητολογικής Εταιρείας Βόρειας Ελλάδας, Θεσσαλονίκη 2001

Ανασκόπηση καλοηθών όγκων πνεύμονα από βρογχοσκοπική άποψη την τελευταία 10ετία

Πανελλήνιου Ιατρικού Συνεδρίου Νοσημάτων Θώρακος, Θεσσαλονίκη 2001

Προβλήματα ύπνου στο γενικό πληθυσμό

16ου Ετήσιου Συνεδρίου Διαβητολογικής Εταιρείας Βόρειας Ελλάδας, Θεσσαλονίκη 2002

Συγκριτική μελέτη των παρενεργειών της Μετφορμίνης από το ΓΕΣ, σε διαβητικούς τύπου 2, σε σχέση με την προΰπαρξη ή όχι δυσπεπτικών ενοχλημάτων πριν από την έναρξη της αγωγής

16ου Ετήσιου Συνεδρίου Διαβητολογικής Εταιρείας Βόρειας Ελλάδας, Θεσσαλονίκη 2002

Ανίχνευση της περιφερικής αποφρακτικής αρτηριοπάθειας σε ασθενείς με Σακχαρώδη Διαβήτη
Τύπου 2

17ου Ετήσιου Συνεδρίου Διαβητολογικής Εταιρείας Βόρειας Ελλάδας, Θεσσαλονίκη 2003

Συσχέτιση της Περιφερικής Αποφρακτικής Αρτηριοπάθειας σε ασθενείς με Σακχαρώδη Διαβήτη Τύπου 2 με την ηλικία, το φύλο, το κάπνισμα, τη διάρκεια ΣΔ και τις τιμές LDL-C ΚΑΙ LP(A) πλάσματος

17ου Ετήσιου Συνεδρίου Διαβητολογικής Εταιρείας Βόρειας Ελλάδας, Θεσσαλονίκη 2003

Ιστολογικός τύπος και εντόπιση του βρογχογενoύς καρκίνου του πνεύμονα ανασκόπηση 2538 περιστατικών με βρογχογενή καρκίνο

Monaldi Arch Chest Dis. 2009 Dec;71(4):147-52

Το κάπνισμα ως προδιαθετικός παράγοντας καρκίνου του πνεύμονα. Εκτίμηση βρογχοσκοπικών ευρημάτων. Η πνευμονία σαν αιτία συμμετοχής στη μονάδα αναπνεύστικής ανεπάρκειας (Μ.Α.Α.)

12ου Πανελλήνιου Ιατρικού Συνεδρίου Νοσημάτων Θώρακος, Αθήνα 2003

Συνδυασμένη χημειοθεραπεία τοποτεκάνης καρμποπλατίνης και ετοποσίδης σε ασθενείς με καρκίνο του πνεύμονα ανθεκτικό ή υποτροπιάζοντα σε χημειοθεραπεία πρώτης γραμμής. Μελέτη Φάση Ι.

12ου Πανελλήνιου Ιατρικού Συνεδρίου Νοσημάτων Θώρακος, Αθήνα 2003

Επιπτώσεις της προφυλακτικής ακτινοθεραπείας του εγκεφάλου (PCI) σε ασθενείς με μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονος (ΜΚΠ) με πλήρη ύφεση στη χημειοθεραπεία (Χ/Θ).

13ου Πανελλήνιου Ιατρικού Συνεδρίου Νοσημάτων Θώρακος, Πάτρα 2004

Στεφανιαία νόσος στελέχους και αορτοστεφανιαία παράκαμψη με πάλλουσα καρδιά.

7ου Συνεδρίου Χειρουργικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος, Αλεξανδρούπολη 14 – 15 Οκτώβρη 2005

Sildenafil may facilitate weaning in mechanically ventilated COPD patients: a report of three cases

Anaesth Intensive Care. 2007 Aug;35(4):610-3

Epidemiologic trends in lung cancer over two decades in Northern Greece: an analysis of bronchoscopic data.

Monaldi Arch Chest Dis. 2009 Dec;71(4):147-52